Nabycie własności rzeczy w drodze darowizny

Pytanie:

Córka, po zrobieniu prawa jazdy zamierza kupić samochód z zaoszczędzonych pieniędzy. Matka zaproponowała jej swój kilkuletni samochód. W jakiej formie najoszczędniej mogłaby go nabyć? Czy umowa sprzedaży? Czy darowizna? A może istnieje jakaś inna forma? W zasadzie matka mogłaby dać córce pojazd do używania, ale w przypadku jakiejś kolizji z winy użytkownika, właściciel pojazdu jest narażony na utratę zniżek w ubezpieczeniu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z umową sprzedaży związane są następujące opłaty. Odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% wartości pojazdu oraz zapłata wartości samochodu. Z umową darowizny wiąże się podatek od darowizny przy czym zwolniona od podatku jest wartość 9637 zł samochodu. Córka bowiem należy do I grupy podatkowej. Podatek należy uiścić od wartości samochodu przekraczającej 9637 zł. Wynosi on 3% od sumy stanowiącej różnicę pomiędzy 10278 zł (1 skala podatkowa) a 9637 (kwotą opodatkowania) czyli 3% z kwoty 641 zł plus 7% od kwoty powyżej 10278 a niższej niż 20 556 zł. Co do zasady umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, chyba że doszło do jej wykonania (wydano samochód w celu wykonania umowy). Z uwagi na stosunkowo niską wartość samochodu tej marki celowym jest wybranie umowy darowizny. Oddanie samochodu do używania nie zmienia prawa własności i skutki kolizji obciążają właściciela. Ustanowienie natomiast użytkowania jeśli jest odpłatne podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi wtedy 1%. Jeśli jest nieodpłatne nie podlega opodatkowaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: