Nadmierny wysiłek fizyczny a przyczyna zewnętrzna w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Pytanie:

Czy nadmierny wysiłek fizyczny, który spowodował zgon w wyniku zawału serca, może być uznany za przyczynę zewnętrzną w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2008 r. (I ACa 969/2008). Sąd ten stwierdził, że przy kwalifikacji konkretnej okoliczności jako przyczyny zewnętrznej, ważne jest aby stanowiła ona przyczynę sprawczą zdarzenia, natomiast nie musi to być przyczyna wyłączna. Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny - w istniejących warunkach - wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia osoby już dotkniętej schorzeniem samoistnym. Warunkiem uznania wysiłku fizycznego za przyczynę zewnętrzną jest ustalenie, że wysiłek ten w sposób nagły i istotny przyśpieszył i pogorszył istniejący stan chorobowy wywołany schorzeniem samoistnym.

Powyższe rozważania potwierdza także wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (II UK 152/2005), który stwierdził, iż za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy można uznać także wysiłek fizyczny.

Przy istnieniu dwóch koniecznych założeń. Po pierwsze: wysiłek jest nadmierny, tj. większy niż codzienny, podejmowany w czasie pracy przez pracownika, i po drugie: wysiłek ten w sposób istotny i nagły przyspieszył lub pogorszył istniejący u pracownika stan chorobowy wywołany schorzeniem samoistnym.

Ponadto, jak stwierdził Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w wyroku z dnia 16 marca 2006 r. (III UK 162/2005), do ustalenia istnienia przyczyny zewnętrznej nie wystarcza samo domniemanie czy przypuszczenie, że związek pomiędzy zdarzeniem a przyczyną jest możliwy. Można go przyjąć jedynie wówczas, gdy w sposób naukowy, zgodnie z wiedzą lekarską, uzasadnione zostanie rzeczywiste istnienie związku między określoną okolicznością (nadmiernym wysiłkiem na przykład spowodowanym wyjątkowym upałem lub dusznością powietrza) a wypadkiem (śmiercią rolnika).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.5.2018

  Umowa o pomocy przy zbiorach

  Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych, która ma zastąpić (...)

 • 21.10.2017

  Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

  System ubezpieczenia zdrowotnego ma na celu możliwie jak najlepsze zabezpieczenie opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym i osobom innym niż ubezpieczeni, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej (...)

 • 21.1.2005

  Podmioty podlegające ubezpieczeniom społecznym

  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa krąg osób, wobec których ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowe oraz krąg osób, które mogą ubezpieczyć się na zasadzie (...)

 • 27.10.2017

  Będzie zmiana zasad prewencji wypadkowej

  Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dotyczy unormowania na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących zasad i trybu (...)

 • 25.5.2018

  Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

  Podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach jest nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika).