Nakazanie wyjawienia majątku

Pytanie:

Były mąż zalega od ponad roku z płaceniem alimentów na naszego syna. Swoją firmę przepisał na obecną żonę, z którą ma spisaną intercyzę. W mojej rodzinie dochód na osobę jest większy niż wymagane minimum. Komornik nie ściągnął z byłego męża należności, gdyż jak twierdzi, nic na niego nie jest zapisane. Co mogę zrobić w tej sytuacji wiedząc, że byłego męża stać na płacenie alimentów.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wierzyciel we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Jeżeli egzekucja z ruchomości nie przynosi rezultatów, wierzyciel może żądać innego sposobu egzekucji. W szczególności oprócz egzekucji z ruchomości wierzyciel może żądać wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, innych wierzytelności przysługujących dłużnikowi (np, z tytułu umowy najmu, dzierżawy itp), nieruchomości. Jeżeli zatem egzekucja z ruchomości nie przynosi rezultatów, wierzyciel może żądać skierowania egzekucji do innych składników majątku dłużnika. Ponadto, jeżeli wierzyciel wykaże, ze na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej wierzytelności, wówczas może żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności, i innych praw majątkowych. Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku składa się w sądzie ogólnej właściwości dłużnika. Jeżeli wierzyciel posiada tytuł wykonawczy, nakazujący dłużnikowi periodyczne płacenie alimentów, wysokość dochodów wierzyciela przypadających na członka rodziny nie ma wpływu na ważność czy zasadność tego tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy nadal stanowi podstawę do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, Wysokość osiąganych dochodów może być jedynie podstawą do wytoczenia powództwa przez dłużnika o obniżenie alimentów lub zwolnienie z tego obowiązku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY