e-prawnik.pl Porady prawne

Nałożenie mandatu karnego bez kontaktu ze sprawcą wykroczenia

Pytanie:

Witam. Dostałem mandat za przekroczenie prędkości pomimo, że żaden policjant mnie nie zatrzymał. Czy taki mandat jest skuteczny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nałożenie mandatu karnego bez kontaktu ze sprawcą wykroczenia

12.1.2012

Otrzymał Pan do zapłaty mandat. Jest to tzw. mandat zaoczny, tj. mandat stosowany w sytuacji, gdy nakładający grzywnę nie ma kontaktu ze sprawcą wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego zaocznego jest możliwe zarówno w wypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, jak i w wypadku jego stwierdzenia za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego. W obu tych wypadkach warunkiem nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego zaocznego jest brak wątpliwości co do osoby sprawcy popełnionego wykroczenia (art. 98 § 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Mandat powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie. Skutek niezapłacenia mandatu zaocznego wskazuje art. 99 kpw. Przepis ten stanowi, że „w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.”

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ