e-prawnik.pl Porady prawne

Naruszenie dóbr osobistych

Pytanie:

Czego mogę się domagać w razie naruszenia dóbr osobistych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Naruszenie dóbr osobistych

22.12.2011

Poszkodowany może dochodzić w procesie cywilnym następujących roszczeń:
1. Zaniechania dalszego naruszania dóbr przy czym roszczenie to nie dotyczy czynów już dokonanych, lecz przypadków, gdy występuje zagrożenie działania naruszającego dobro osobiste. Chodzi o zagrożenie działania bezprawnego.
2. Usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego
3. Wypłacenia zadośćuczynienia lub zapłaty na wskazany cel społeczny przy czym dochodzenie tych roszczeń nie jest zależne od rodzaju naruszonego dobra osobistego ani też od rodzaju żądanej i udzielonej ochrony niemajątkowej. Dla zasądzenia roszczenia o charakterze majątkowym nie wystarczy ustalenie bezprawności naruszenia dobra osobistego (wystarczającego dla roszczeń niemajątkowych), ale konieczne jest ustalenie działania zawinionego.
4. Wypłacenia odszkodowania jeżeli pokrzywdzony wykaże szkodę w swoim majątku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ