Naruszenie prawa do patentu

Pytanie:

Na zlecenie firmy X jesteśmy wykonawcą i dostawcą do tej firmy pewnych elementów. Detale w tej firmie są montowane do wyrobu gotowego lub odsprzedawane jako elementy. W pewnym momencie doszło do sporu pomiędzy firmą X a Panem Y o  prawo do patentu na detal przez nas produkowany. Sprawa o te prawo będzie w sądzie. Jednakże może trwać to latami. Nie chcemy stracić odbiorcy firmy X. Na  jakie konsekwencje narażamy się produkując na zlecenie firmy X? Czy Pan Y ma w stosunku do nas prawo dochodzenia opłat za korzystanie z patentu? Jak powinna być sporządzona umowa o współpracy z firmą X?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo własności przemysłowej przyznaje osobom, którym przysługuje prawo do patentu określone roszczenia, służące do ochrony jej praw. W szczególności, uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Ponadto osoba, która naruszyła patent, jest obowiązana, na żądanie uprawnionego, do ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia, a także, gdy naruszenie jest zawinione, do zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz organizacji zajmującej się popieraniem własności przemysłowej. Wskazać w tym miejscu należy również, iż roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu - od daty tego powiadomienia. W związku z powyższym wydaje się, iż wykonując zlecenie na rzecz firmy X, z naruszeniem praw z patentu osoby Y, również i Państwo dokonują naruszenia praw z patentu. W takiej sytuacji uprawniony mógłby dochodzić naprawienia wyrządzonej mu szkody również od Państwa.

Tagi:  patent, ochrona,

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: