Naruszenie prawa materialnego, będące jedną z podstaw, na podstawie której można wnieść skargę kasacyjną w postępowaniu cywilnym

Pytanie:

Na czym może polegać naruszenie prawa materialnego, będące jedną z podstaw, na podstawie której można wnieść skargę kasacyjną w postępowaniu cywilnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Naruszenie prawa materialnego mogą stanowić tylko te błędy, przy których wadliwe rozumowanie sędziego dotyczy sfery prawnej. Naruszenie prawa materialnego może więc polegać na (por. Ereciński Tadeusz w: Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek - Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2009 rok):

1) błędnym przyjęciu, że istnieje norma prawna faktycznie nieistniejąca lub na zaprzeczeniu istnienia normy prawnej faktycznie istniejącej,

2) błędnym zrozumieniu treści lub znaczenia normy prawnej (naruszenie prawa przez błędną jego wykładnię), wyjaśniając treść i znaczenie normy prawnej, sąd powinien posługiwać się wszelkimi możliwymi środkami wykładni,

3) błędnym przyjęciu lub zaprzeczeniu związku, jaki zachodzi między faktem ustalonym w procesie a normą prawną (naruszenie prawa przez niewłaściwe jego zastosowanie).

Pamiętać jednak należy, że naruszenie prawa materialnego, tylko wtedy stanowi podstawę skargi kasacyjnej, gdy pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z wynikiem sprawy. Sąd Najwyższy bowiem oddala skargę kasacyjną, jeżeli zaskarżone orzeczenie, mimo błędnego uzasadnienia, w ostatecznym wyniku odpowiada prawu (art. 398 z ind. 14 k.p.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY