Nazwisko dziecka w razie małżeństwa matki

Pytanie:

Czy w przypadku ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez matkę dziecka można zmienić nazwisko tegoż dziecka na nazwisko nowego współmałżonka?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono już nazwisko swego ojca. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nazwisko ojca zostało nadane dziecku na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa lub gdy dziecko zostanie przysposobione przez nowego małżonka. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda obu rodziców dziecka, które ma zostać przysposobione, jak również zgoda takiego dziecka, gdy ma ono skończone 13 lat (art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Natomiast zgoda ta nie jest wymagana, gdy dziecko nie ma ukończonych 13 lat, jak również gdy jest całkowicie ubezwłasnowolnione. Zgoda ojca dziecka nie jest konieczna, gdy nie ma on władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: