Lokatorzy niepłacący czynszu a wypowiedzenie umowy najmu

Pytanie:

Z bratem jesteśmy współwłaścicielami kamienicy. Lokale mieszkalne w kamienicy są wynajmowane na podstawie umowy najmu. Lokatorzy z jednego z tych mieszkań nie opłacają czynszu i podnajęli lokal innym lokatorom bez naszej zgody. Czy na tej podstawie mogę wypowiedzieć umowę najmu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli dopełniliście Państwo wszystkich formalności związanych z wynajmem ( tj. m.in.

podaliście osobę uprawnioną do odbioru czynszu lub też konto na które czynsz ma być wpłacany) należy uznać, że lokatorzy wypełnili przesłankę wypowiedzenia umowy najmu lokalu z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego postanowieniami w przypadku gdy lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Ze stanu faktycznego wynika, że lokatorzy zamieszkujący w Państwa kamienicy postąpili właśnie w ten sposób. Jeżeli zatem do tej pory nie przedstawili Państwo dowodu na prawo własności kamienicy to po przedstawieniu takiego dowodu, lokatorzy podnajmujący mieszkania powinni uzyskać Państwa pisemną zgodę. W razie jej braku istnieje możliwość wypowiedzenia umowy najmu. Ponadto po wylegitymowaniu się jako właściciele i udokumentowania swoich praw do kamienicy możecie Państwo zażądać opuszczenia jej przez osoby, którym lokatorzy bezprawnie podnajęli lokale. Nie jest jednak dopuszczalne używanie w tym celu przemocy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY