Niedopuszczalność przewłaszczenia lokalu

Pytanie:

Art. 12 [1] ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 nr 119 poz. 1116) podaje że \"Niedopuszczalne jest przeniesienie przez spółdzielnię na inną osobę własności lokalu mieszkalnego oraz ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku wybudowanym z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego, i ten sam art. 12( 1) 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 4 poz. 27) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116) o spółdzielniach mieszkaniowych podaje to samo lecz pomija jedynie \"lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego\". Czy niedopuszczalność przewłaszczenia lokali tyczy się tylko środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (Banku Gospodarstwa Krajowego) czy też z innych rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obecnie art. 121 ust. 2 u.s.m. ma brzmienie:

„Niedopuszczalne jest przeniesienie przez spółdzielnię na inną osobę własności lokalu mieszkalnego oraz ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku wybudowanym z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego”.

Zatem należy uznać, iż obecnie jest niedopuszczalne przewłaszczenie lokalu, jeśli środki na jego budowę pochodziły zarówno z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego jak też z innego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY