Nielegalne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pytanie:

Jaka kara grozi za prowadzenie agencji nieruchomości bez licencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sankcje za prowadzenie działalności polegającej na pośrednictwie w obrocie nieruchomościami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651). 

Zgodnie z jej art. 198 ust. 1 pkt 3)  kto prowadzi bez licencji zawodowej działalność zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, polegającą na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów, określonych w art. 180 ust. 1, tj:

1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; 

2) nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; 

3) najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części; 

4) innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części; 

- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

seba

28.6.2012 19:19:59

Re: Nielegalne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Przepisy cytowane w przedmiotowym zakresie nadają się do kosza. Jako prawnik prowadzę dla klientów obsługe obrotu, najmu nieruchomości będąc na zleceniu. Cżęsto jest to zakres zawarty w regulacji w art. 180 ust. 1 w zw. z art. 198 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wg. treści przepisu odpowiedzialnośc karną mogę ponosić. Bzdura na kołach.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY