e-prawnik.pl Porady prawne

Nieobecność pracownika w pracy bez usprawiedliwienia

Pytanie:

Czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli pracownik jest nieobecny w pracy bez usprawiedliwienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nieobecność pracownika w pracy bez usprawiedliwienia

23.2.2011

Wystarczającą przesłanka dla rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy jest także jego nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Pracownik nie może samowolnie decydować, kiedy wykorzysta przysługujący mu urlop i w tej kwestii musi uzyskać zgodę pracodawcy dla skorzystania z urlopu. Nawet gdyby pracownik chciał skorzystać z tzw. urlopu na żądanie (art. 167 z ind. 2 Kodeksu pracy) powinien zawiadomić o tym fakcie pracodawcę najpóźniej w dniu wykorzystania tego urlopu. Zaniechanie tego obowiązku powoduje, że nieobecność pracownika w pracy może być traktowana jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, która stanowi podstawę dla rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Nawet jeden dzień nieobecności w pracy stanowi wystarczająca podstawę dla rozwiązania z pracownikiem umowy o prace bez wypowiedzenia z jego winy (tak wyrok SN z dnia 28 września 1981 r.,
sygn. akt I PRN 57/81). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1985 r., sygn. akt I PR 118/84, "wykorzystanie przez członka spółdzielni pracy przysługujących mu dni wolnych od pracy bez uzgodnienia z zakładem pracy" stanowi podstawę dla rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika. Za dzień dowiedzenia się przez pracodawcę o tej przyczynie należy traktować ostatni dzień nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.
W przedstawionym stanie faktycznym będzie to dzień 24 września 2010 r. (przy założeniu, że sobota i niedziela nie są dla tego pracownika dniami pracy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ