Niespłacona wierzytelność, powstała przed zawarciem małżeństwa

Pytanie:

Witam. Wobec mnie toczy się postępowanie egzekucyjne. Czy wierzyciel będzie mógł zająć pensję mojego męża, jeśli moje zobowiązana powstały przed zawarciem małżeństwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pani zobowiązania powstały przed zawarciem małżeństwa. A więc zastosowanie znajdzie art. 41 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem wierzyciel będzie mógł się zaspokoić z następujących składników Pani majątku:

?z Pani majątku osobistego,

?z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez Panią z innej działalności zarobkowej,

?z korzyści uzyskanych z Pani praw, o których mowa w art. 33 pkt 93.

Wierzyciel będzie mógł się zaspokoić tylko i wyłącznie ze składników majątkowych wymienionych powyżej.

Należy stwierdzić, iż żadne ze źródeł dochodu Pani małżonka, ani żadne inne składniki majątku osobistego Pani małżonka nie będą podlegały zajęciu ani egzekucji i to niezależnie od ustroju majątkowego jaki istnieje między Państwem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY