Nieużywany samochód a obowiązek ubezpieczenia OC

Pytanie:

Czy muszę ubezpieczyć ubezpieczeniem OC samochód, który stoi nieużywany w garażu? Nie jeżdżę nim w ogóle, nawet w niedziele do kościoła, bo nie stać mnie na benzynę.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ma na celu zapewnienie wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego innym osobom, za którą ponosi on odpowiedzialność.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  jest obowiązkowe nawet w sytuacji, kiedy pojazd mechaniczny stoi nieużywany w garażu, np. niesprawny technicznie, albo kiedy przegląd techniczny utracił ważność.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

AREK

9.7.2011 4:49:37

Re: Nieużywany samochód a obowiązek ubezpieczenia OC

NALEŻY WYREJESTROWAĆ POJAZD I WTEDY NIE PŁACIĆ OC.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: