Niewniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Pytanie:

Jaka jest konsekwencja niewniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak stanowi art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej w.t.p.a.) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa m.in. w przypadku niedokonania opłaty w wysokości i w terminach, o których mowa w art. 111 w.t.p.a., a więc w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wyżej wskazanej przyczyny może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: