Niewykonanie zobowiązań z umowy sprzedaży

Pytanie:

Jakie konsekwencje wynikają z niewykonania umowy sprzedaży?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa sprzedaży jest umową wzajemną, odpowiada bowiem definicji wynikającej z art. 487 § 2 k.c., zgodnie z którą umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.

Konsekwencją faktu, iż umowa sprzedaży jest umową wzajemną jest to, iż skutki niewykonania wynikającej z niej zobowiązań regulowane są w art. 487 i nast. k.c. W szczególności należy zwrócić uwagę na przepis art. 491 § 1 k.c., który stanowi:

Art. 491. § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY