Niewykorzystany urlop w okresie wypowiedzenia

Pytanie:

Pracuję w firmie 3 lata i mam do wykorzystania 50 dni urlopu (czyli prawie 3 miesiące). Teraz jestem na zwolnieniu lekarskim. Czy wracając ze zwolnienia lekarskiego mogę wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia i nie przychodzić już do pracy? Jaki jest inny sposób rozwiązania umowy o pracę, jeśli z pracy chciałabym odejść natychmiast? Czy jeśli składam wypowiedzenie z pracy za porozumiem stron z zachowaniem okresu 3 miesięcznego wypowiedzenia, a prezes jest w innym mieście to w jaki sposób mam to wypowiedzenie złożyć i czy musi mi prezes je podpisać? Czy wystarczy że je złożę? Jak to wygląda? I jak to załatwić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 32 kodeksu pracy każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę. Generalną zasadą jest, że rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę uzależniony jest od zatrudnienia u danego pracodawcy. Z postawionego pytania wynika, iż w niniejszej sytuacji mamy do czynienia z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia (ponad 3 - letni okres pracy u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony). W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym czasie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekroczyć liczby dni w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem stosunku pracy pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze (art. 167[1] w zw. z art. 155[1] kp). Można to więc zobrazować w następujący sposób: Jeżeli w danym roku kalendarzowym pracownik ma do wykorzystania cały urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze np. 26 dni, a wypowiada umowę o pracę w sierpniu, to pracodawca może udzielić pracownikowi 18 dni urlopu za dany rok. W okresie wypowiedzenia pracownik ma bowiem prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do czasu przepracowanego w danym roku (obejmującego również okres wypowiedzenia). Jeżeli w okresie wypowiedzenia pracodawca nie udzieli pracownikowi przysługującego urlopu, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 kp). Pracodawca może uniknąć konieczności naliczania oraz wypłaty ekwiwalentu, jeśli wyśle pracownika na urlop w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Udzielenie urlopu nie wymaga w tym przypadku zgody pracownika.

Odnosząc się do przedstawionego pytania należy więc uznać, iż w okresie wypowiedzenia istnieje możliwość wykorzystania zaległego urlopu. Niezbędna do tego jest jednak zgoda pracodawcy. Istnieje również możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, za porozumieniem stron. Pracodawca musi wyrazić zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji obowiązany jest wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Rozwiązanie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 kp). Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem następuje poprzez oświadczenie pracownika złożone pracodawcy (pismo może myć również wysłane pocztą na adres pracodawcy). Natomiast wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, bez zachowania terminu wypowiedzenia, powinno uzyskać akceptację pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Anna

12.1.2016 12:44:50

Re: Niewykorzystany urlop w okresie wypowiedzenia

Witam Pracuję 15 lat w firmie obecnie jestem na długim zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni po zwolnieniu chcę złożyć wypowiedzenie mam 3 miesięczny okres wypowiedzenia i 120 dni zaległego urlopu plus dochodzi już za ten rok. Na wypowiedzeniu chcę napisać żeby w okres wypowiedzenia wliczyli mi urlop i nie pokazywać się już więcej w tej firmie. Czy mając tyle zaległego urlopu pracodawca może nie udzielić mi zgody na urlop? Zwolnienie kończy mi się 08,02 a wypowiedzenie składam 29,01 czy też muszę mieć lekarza medycyny o dopuszczeniu do pracy ? Sprawa pilna. Dziękuję i pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: