e-prawnik.pl Porady prawne

Nowelizacja przepisów o docieplaniu budynku

Pytanie:

Czy w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego od maja br. w szczególności przepisów dotyczących zgłoszenia budowlanego, rozpoczęte prace budowlane polegające na dociepleniu budynku przed wejściem w życie tych zmian, może być kontynuowane bez zgłoszenia budowlanego, czy też aby je kontynuować należy dokonać zgłoszenia budowlanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nowelizacja przepisów o docieplaniu budynku

Prawo budowlane określa w art. 29 ust. 2 rodzaje robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ale wymagają dokonania zgłoszenia tych robót właściwemu organowi. W punkcie 4 tego przepisu (w obecnym brzmieniu) ustawa stanowi, iż nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian budynków o wysokości do 12 m oraz dachów budynków. Z kolei przepis ten w brzmieniu przed nowelizacją, która weszła w życie 31 maja 2004 r. stanowił, iż pozwolenia na budowę nie wymagają roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian budynków do wysokości 12 metrów. W związku z tym nowelizacja tego przepisu polegała na dodaniu wyłączenia odnoszącego się do sytuacji docieplania dachu budynku. W związku z powyższym do czasu nowelizacji tego przepisu, prace budowlane polegające na docieplaniu dachu wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Z kolei w zakresie docieplania ścian budynków, nowelizacja nie dokonała żadnych zmian. Zarówno przed nowelizacją z 31 maja 2004 r. jak i po nowelizacji, prowadzenie tego rodzaju robót budowlanych wymagało dokonania zgłoszenia robót budowlanych. Tak więc obowiązek zgłoszenia tego rodzaju prac nie zmienił się. Jeżeli inwestor wykonywał prace bez zgłoszenia, działał z naruszeniem prawa. Jeżeli sytuacja dotyczy docieplania dachu, to zgodnie z art. 2 ustawy nowelizującej, jeżeli do czasu wejścia jej w życie postępowanie nie zostało zakończone (nie została wydana decyzja ostateczna), stosuje się przepisy w nowym brzmieniu. Oznacza to, że jeżeli przed nowelizacją do docieplania dachu budynku wymagane było uzyskanie pozwolenie na budowę, i do czasu wejścia w życie nie została wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę, po wejściu w życie nowelizacji, postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę powinno było zostać umorzone, gdyż do przeprowadzenie tego rodzaju robót wymagane jest tylko zgłoszenie. Wydaje się, iż w takiej sytuacji wniosek o wydanie pozwolenia na budowę mógłby zostać uznany jako zgłoszenie, i rozpatrzony w tym trybie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ