Obalenie domniemania ojcostwa - terminy zawite

Pytanie:

Czy obalenie domniemania ojcostwa jest obwarowane jakimiś terminami, jakie są skutki ich niezachowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawodawca dopuścił obalenie domniemania, że dziecko pochodzące z małżeństwa pochodzi od małżonków w następujących przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:


Art.63.Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.


Art.69.§1.Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.
§2.Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje -przeciwko dziecku
§3.Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.


KRO wskazuje termin zawity, czyli taki, po przekroczeniu którego mąż matki oraz ona sama traci możliwość wytoczenia tego powództwa, które w takim przypadku zostanie oddalone. Mogą oni bowiem wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od chwili, w której dowiedział się o urodzeniu dziecka, ale nie później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: