e-prawnik.pl Porady prawne

Obciążenie dłużnika kosztami egzekucji

Pytanie:

Czy w przypadku, gdy została wszczęta egzekucja z nieruchomości, Komornik lub wierzyciel ma prawo żądać wyceny tej nieruchomości na koszt dłużnika, skoro ten jest bezrobotny? Przecież taka wycena dodatkowo bardzo obciąża dłużnika. Czy złożenie do Sądu "Wniosku o przeprowadzenie nadzoru nad czynnościami egzekucyjnymi pod kątem adekwatności środka zaspokojenia do przedmiotu, z którego ma być prowadzona egzekucja" blokuje wszczęcie egzekucji do czasu rozpoznania tegoż wniosku przez Sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obciążenie dłużnika kosztami egzekucji

12.8.2004

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, na pokrycie wydatków związanych z czynnościami egzekucyjnymi, komornik może żądać zaliczki od strony, która wniosła o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia. Jednakże pamiętać należy, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego dotyczących egzekucji, dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli to on jest organem egzekucyjnym. Co się zaś tyczy trybu rozpatrywania wniosku o nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym, to stwierdzić należy, że w związku z faktem, że prawo ściśle określa przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, złożenia takiego wniosku nie spowoduje wstrzymania egzekucji. Sąd mógłby zawiesić postępowanie egzekucyjne na wniosek którejś ze stron, jeżeli złożono by skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ