Obciązenie składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości

Pytanie:

Czy można obciążyć składniki masy upadłości po ogłoszeniu upadłości, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis art. 81 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze: 1. Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy upadłości hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis hipoteki został złożony w sądzie co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ust. 1 art. 81 ustanawia zakaz obciążania hipoteką składników masy upadłości. Zakaz ten ma zastosowanie od chwili ogłoszenia upadłości (de facto od tej chwili powstaje masa upadłości – art. 61 prawa upadłościowego). Funkcją tego przepisu jest ochrona masy upadłości. Gdyby bowiem dopuszczalne było ustanowienie wymienionych w przepisie zabezpieczeń wierzytelności już po ogłoszeniu upadłości to zabezpieczony w ten sposób wierzyciel uzyskiwałby przewagę nad pozostałymi wierzycielami.

Wyjątek od opisywanej zasady przewiduje art. 81 ust. 2 prawa upadłościowego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wniosek o wpis hipoteki został złożony wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości to ustanowiona hipoteka jest skuteczna i wywołuje skutki przewidziane prawem upadłościowym. Jeżeli jednak wniosek o wpis hipoteki został złożony w okresie 6 miesięcy wstecz, licząc od dnia złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości to skuteczność takiego zabezpieczenie hipotecznego należy oceniać zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 i art. 82 prawa upadłościowego.

Termin 6 miesięcy, o którym mowa w art. 81 ust. 2 prawa upadłościowego należy liczyć wstecz od dnia ogłoszenia upadłości i to niezależnie od tego czy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego czy upadłość z możliwością zawarcia układu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: