e-prawnik.pl Porady prawne

Obecność dzieci na rozprawie rozwodowej

Pytanie:

Czy istnieje możliwość uzyskania zgody sądu, aby na rozprawy rozwodowe nie sale rozpraw nie przychodziły osoby postronne (np. dzieci rozwodzącej się pary)? Obecność dzieci na rozprawie wywołuje bardzo silne emocje u jednej ze stron, która nie ma adwokata. Osoba jest poważnie chora na serce i depresje. Czy jest możliwość złożenia wniosku o unieważnienie zeznań manipulowanych dzieci? Czy takowe unieważnienie może zaistnieć i w jakich okolicznościach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obecność dzieci na rozprawie rozwodowej

19.12.2005

Jawność rozprawy rozwodowej co do zasady jest ograniczona, gdyż posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni jednak obecni na sali, oprócz  stron, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony. Dzieci mogą więc być obecne na sali sądowej jako osoby zaufania, jako świadkowie lub z uwagi na przesłuchanie informacyjne, które sąd przeprowadza w celu stwierdzenia, z którym z rodziców dziecko chciałoby stale przebywać.

Nie można żądać unieważnienia zeznań dzieci, twierdząc, iż manipuluje nimi drugi z rodziców. Sąd ocenia dowody na podstawie swojej najlepszej wiedzy. Można wnioskować do sądu o powołanie biegłego psychologa, który oceniłby zdolność małoletnich dzieci do obiektywnej oceny sytuacji. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ