Obliczanie głosów w przypadku współwłasności

Pytanie:

W budynku, w którym utworzono wspólnotę, jest 6 mieszkań. Osoba A posiada jedno mieszkanie, podobnie osoba B. Pozostałe mieszkania w liczbie 4 stanowią współwłasność dwóch osób. Czy właściciele A i B mogą zażądać głosowania według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos? Jeśli tak - ile głosów będą mieć współwłaściciele 4 mieszkań?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady uchwały wspólnoty mieszkaniowej co do zasady podejmowane są większością głosów, liczoną według wielkości udziałów. W tym miejscu warto przypomnieć, że udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Zasada ta może być zmieniona na głosowanie wg zasady jeden właściciel - jeden głos, przy czym zasada ta będzie miała zastosowanie do konkretnej sprawy. Jeżeli większość udziałów należy do jednego właściciela, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej. Faktyczna możliwość wprowadzenia tej zasady zależy od wielkości udziałów posiadanych przez A i B. Jeżeli zostałaby wprowadzona zasada właściciel=jeden głos, to w przypadku gdyby te cztery mieszkania były własnością jednego właściciela (nie współwłasnością) to właścicielowi temu przysługiwałby jeden głos na trzy możliwe. Sytuację jednak komplikuje fakt, że mieszkania te są współwłasnością. Powstaje zatem problem, czy współwłaścicielom będzie przysługiwał jeden głos wspólnie, czy też każdy z nich będzie miał głos oddzielny. Niestety, ustawa na ten temat milczy, brak jest również orzeczeń dotyczących tej kwestii. Sytuację tą dodatkowo komplikuje fakt, że stanowisko doktryny nie jest w tym zakresie jednolite. Według jednego z poglądów, jeżeli współwłasność ta jest zwykłą współwłasnością ułamkową, to każdemu ze współwłaścicieli, tak jak i pozostałym właścicielom przysługuje jeden głos. Jeżeli jest to jednak wspólność łączna, zasada ta nie ma zastosowania i współwłaścicielom przysługuje jeden głos wspólnie. Natomiast inni przedstawiciele doktryny wskazują że w przypadku obu rodzajów współwłasności współwłaścicielom przysługuje jeden głos wspólnie - czyli powinni oni uzgodnić wspólne stanowisko. W przedstawionej sytuacji, jeżeli jest to współwłasność w częściach ułamkowych,  proponujemy, by już w uchwale sprecyzować tą kwestię.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: