Obligatoryjna RN w spółce

Pytanie:

Jaki jest obecnie minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o.? Wnosząc do kapitału spółki aportem wartość niematerialną (zakupiony tytuł prasowy - gazetę) muszę przedstawić jej wycenę. W jakiej formie to zrobić? Kiedy w spółce z o. o konieczne jest ustanowienie rady nadzorczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 50 000 złotych, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Jeśli zaś chodzi o sprawowanie nadzoru w spółce z o.o., przepisy stanowią, że generalnie ustanowienie rady nadzorczą lub komisji rewizyjnej w spółce z o.o. jest fakultatywne i zależy od postanowień umowy spółki.

Wycena aportu powinna być dokonana według jego wartości rynkowej. Należy zaznaczyć, że w przypadku wniesienia aportu do spółki, umowa spółki powinna określać dokładnie przedmiot aportu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian za aport udziałów w spółce. Wartość wkładu niepieniężnego określa wspólnik, który wkład wnosi do spółki. Ponadto zgodnie z art. 175 ksh, jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład oraz członkowie zarządu, którzy wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość.

W przypadku jednak gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna powinna być ustanowiona obligatoryjnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

  Dochód powstały w przypadku połączenia lub podziału spółek ustala się w sposób szczególny. Jeżeli przy połączeniu lub podziale spółek udziałowcy (akcjonariusze) danej spółki otrzymują (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.

 • 4.2.2005

  Zasady ogólne prawa bankowego

  Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów (...)

 • 15.10.2004

  Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

  Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań przewidzianych przepisami ogólnymi spełnione zostały dodatkowe warunki. Wśród tych warunków (...)

 • 5.1.2006

  Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

  Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)