Obowiązek korzystania z kas fiskalnych

Pytanie:

Kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek korzystania z kas fiskalnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących obowiązek korzystania z kas rejestrujących okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. dotyczy podatników, którzy nie byli przed tym okresem zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania i jednocześnie u których wysokość obrotów osiągniętych z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w ciągu 2001 r. przekroczyła kwotę 40 000 zł. Działalność ta dotyczy sprzedaży towarów i świadczenia usług, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych. Obowiązek ewidencjonowania bez względu na osiągniętą wielkość obrotu dotyczy podatników:

 1. kontynuujących po dniu 1 stycznia 2002 r. działalność, którzy byli obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przed tą datą, z uwzględnieniem obowiązujących w tym okresie przepisów o terminach instalowania poszczególnych kas przez podatników,
 2. kontynuujących albo rozpoczynających po dniu 30 września 2002 r. działalność mieszczącą się w zakresie usług przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są do rozpoczęcia ewidencjonowania od dnia 1 marca 2002 r. W przypadku podatników, którzy nie byli obowiązani przed dniem 1 stycznia 2002 r. do rozpoczęcia ewidencjonowania i jednocześnie nie przekroczyli w 2001 r. wymaganej kwoty obrotu, a którzy w trakcie 2002 r. przekroczą tę kwotę, obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty obrotu w wysokości 40 000 zł z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 2.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • Zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 roku

  Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować (...)

 • Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • Nowe stawki za transmisję danych w roamingu

  Od 1 stycznia 2020 r. ulegną zmianie maksymalne opłaty dodatkowe za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie wynikające z Polityki Uczciwego (...)

 • Małolaty nie skorzystają z solarium

  Nowa ustawa przewiduje m.in. całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów (...)

NA SKÓTY