e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek meldunkowy

Pytanie:

W najbliższych dniach sprzedaję mieszkanie, gdzie byłem zameldowany na stałe. Sprzedaż związana jest z zakańczaniem przeze mnie prac wykończeniowych budowanego domu. Za ok. 2 miesiące mógłbym się zameldować na stałe już w nowym domu. Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Zależy mi, żeby nie zmieniać wszystkich dokumentów, dowodu osobistego, rejestracyjnych, prawa jazdy oraz powiadamiać urzędów do czasu meldunku w nowym domu. Czy mogę i jak długo po wymeldowaniu nie meldować się w innym miejscu, żeby nie popełnić wykroczenia. Czy mogę zameldować się tylko na pobyt czasowy i czy związane jest to z wymianą dokumentów. Jakie warunki musi spełniać wybudowany dom aby można się było w nim zameldować?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek meldunkowy

28.11.2008

Zgodnie z art. 147 § 1 kodeksu wykroczeń, kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Obowiązek meldunkowy powinien być zrealizowany w terminach określonych w art. 10 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z tym przepisem osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.

W tym miejscu należy również wskazać, na przepis art. 40 w/w ustawy, zgodnie z którym, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym

  2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby; 

  3. upływu terminu ważności dowodu osobistego. 

Wśród danych zamieszczanych w dowodzie osobistym, jest m.in. adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się.

Jak więc wynika z powyższego, jeżeli wymelduje się Pan z miejsca stałego zameldowania, a następnie zamelduje na pobyt czasowy trwający dłużej niż 3 miesiące, wówczas konieczna będzie zmiana dotychczasowych danych w dowodzie osobistym (konieczna będzie wymiana dowodu osobistego). Analogiczna sytuacja będzie i innymi dokumentami, w których wskazany jest aktualny adres stałego zamieszkania - w przypadku jego zmiany (nawet na pobyt czasowy), konieczna będzie też wymiana tych dokumentów.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Z kolei na podstawie art. 9b w/w ustawy, zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje pod oznaczonym adresem. Adres określa się przez podanie:

  • w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz kodu pocztowego;

  • w innych gminach - nazwy miejscowości, numeru domu i lokalu, nazwy gminy, nazwy województwa, kodu pocztowego oraz nazwy ulicy, jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice.

W związku z w/w przepisami, jeżeli dla przedmiotowej działki (na której stawiany jest budynek) został już nadany adres określony w powyższy sposób i zostały spełnione pozostałe przesłanki tj. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz zamiar stałego przebywania - naszym zdaniem będzie możliwe zameldowanie pod wskazanym adresem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ