Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Pytanie:

Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą przegapiła fakt, że przekroczyła w roku 2005 przychody obligujące ją do przejścia na księgi rachunkowe. Pomijając fakt, że za okres styczeń-marzec 2006 musi te księgi zaprowadzić, pytanie jest następujące: czy w przypadku, gdy osoba ta wniesie aportem swoje przedsiębiorstwo do spółki jawnej, która zostanie w tym celu zawiązana, nowopowstała spółka jawna będzie miała od początku obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych z tego tylko powodu, że wspólnik, o którym mówimy, przekroczył w poprzednim roku obroty obligujące go do prowadzenia w roku 2006 ksiąg rachunkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakres podmiotowy obowiązywania przepisów ustawy o rachunkowości określa art. 2 tej ustawy.

W przypadku spółek jawnych - należących wyłącznie do osób fizycznych, a także w przypadku osób fizycznych, art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy ogranicza obowiązek stosowania jej przepisów do sytuacji, kiedy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro. Jeśli warunek nie został spełniony - jednostka nie stosuje przepisów ustawy o rachunkowości.

W celu ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (przekroczenia limitu) przychody osoby fizycznej prowadzącej dotychczas samodzielną działalność gospodarczą i spółki jawnej, której ta osoba jest wspólnikiem należy ustalać odrębnie.

W szczególności nowozałożona spółka jawna osób fizycznych nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych od momentu swojego powstania, mimo że jej wspólnikiem jest osoba fizyczna wnosząca swoje dotychczasowe przedsiębiorstwo, które generowało przychody zobowiązujące tę osobę do założenia ksiąg rachunkowych. Nie ma przecież żadnej pewności, że spółka w bieżącym roku osiągnie taki przychód, jaki dotychczas osiągał jej wspólnik w formie indywidualnej działalności.

Bez znaczenia dla powyższej interpretacji pozostaje fakt, iż podmiotem podatku dochodowego (podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych) jest zawsze osoba fizyczna, niezależnie od tego, czy prowadzi ona działalność gospodarczą samodzielnie, czy w formie spółki osobowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: