Obowiązek wydania informacji o wysokości dochodu

Pytanie:

Spółka której byłem pracownikiem (początkowo umowa o pracę, a następnie, po przerwie umowa zlecenia) zaprzestała działalności. Złożony wniosek o ogłoszenie upadłości został odrzucony. Księgowy już w trakcie roku wypowiedział umowę o pracę. Prokurent złożył prokurę. Jedyny członek Zarządu na stałe przebywa zagranicą i nie odpowiada na korespondencję. Udziałowcy nie poczuwają się do odpowiedzialności.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionym przypadku mamy do czynienia ze sprzecznym z obowiązkiem określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zachowaniem się płatnika tego podatku, czyli Pańskiego pracodawcy. Ma on bowiem obowiązek wręczyć nie tylko podatnikowi, lecz także urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania podatnika informację o wysokości uzyskanego przez Pana dochodu. Niewręczenie tej informacji nie zwalania jednak Pan z obowiązku rozliczenia sie z fiskusem. Musi Pan w tym przypadku zawiadomić właściwy dla swojego miejsca zamieszkania urząd skarbowy o fakcie niedostarczenia Panu informacji o wysokości osiągniętego dochodu przez płatnka. Wówczas zobowiązany jest Pan do samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego i samodzielnie powinien Pan określić wysokość swego zobowiązania podatkowego. Może Pan to ucznić na podstawie wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę (zlecenia), druków ZUS RMUA czy innych dowodów pozwalających na określenie Pańskiego zarobku. Jesli natomiast chodzi o płatnika, czyli o Pańskiego pracodawcę, brak dostarczenia informacji o wysokości uzyskanego przez Pana dochodu jest wykroczeniem skarbowym. Zgodnie z art. 80 § 1 kodeksu karnego skarowego, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Natomiast płatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY