Obowiązek wystawienia PIT-8C

Pytanie:

Rada Miejska na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Czy w związku z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 05.10.2010 r. sygn. I SA/Łd 618/10, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość bonifikaty, której nie trzeba zwracać w związku uchwałami Rady Miejskiej podjętymi w trybie ww. artykułu i tym samym czy istnieje obowiązek sporządzenia przez gminę informacji (PIT-8C)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak wskazuje powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, opisana sprawa budzi spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Wprawdzie wyrok ten nie jest jeszcze prawomocny, jednak na moment obecny racjonalne będzie postępowanie zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w uzasadnieniu tego wyroku.

Sąd przyjął, że w opisanym stanie faktycznym nabywcy lokali mieszkalnych nie uzyskują przychodu podlegającego opodatkowaniu, zaś po stronie gminy nie powstaje obowiązek przekazania organowi podatkowemu informacji i uzyskanym przez nabywców przychodzie. Ponadto Sąd wskazał, iż niewątpliwie nabywca nieruchomości z bonifikatą osiągnął korzyść materialną, bowiem zapłacił za nieruchomość cenę obniżoną o wysokość bonifikaty. Nabywca uzyskuje jednak przedmiotową korzyść już w momencie nabycia nieruchomości, a nie dopiero w momencie gdy zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty bonifikaty. Sąd podkreślił, że uzyskanie korzyści o charakterze majątkowym nie jest równoznaczne z osiągnięciem przychodu z nieodpłatnego świadczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 13.2.2012

  Jak rozliczyć czynności dokonane przed wyborem metody kasowej?

  Wybór metody kasowej wiąże się z odpowiednim rozliczeniem czynności dokonanych w poprzednich okresach. Ustawodawca wprowadził rozwiązania mające uchronić podatnika VAT przed podwójnym opodatkowaniem (...)

 • 14.9.2015

  Świadectwo pracy za pracę w Niemczech

  Kiedy w Niemczech można żądać od pracodawcy wystawienia lepszego świadectwa pracy? Po zakończeniu stosunku pracy, pracownik ma prawo do uzyskania świadectwa pracy. Nie zawsze otrzymane świadectwo (...)

 • 27.2.2012

  Terminy wystawiania faktur VAT

  Ogólny termin wystawienia faktury jest dość istotny w aspekcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ obowiązek – w razie wystawienia faktury – powstaje z chwilą jej wystawienia, (...)

 • 23.12.2013

  VAT 2014 r. Obowiązek podatkowy

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.