Obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej, będących właścicielami lokali

Pytanie:

Jakie są obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej, będących właścicielami lokali?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. W związku z tym obowiązki członków-właścicieli lokali zostały ukształtowane, co do zasady, w sposób zbieżny z obowiązkami członków, którzy dysponują spółdzielczymi prawami do lokali.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Marian Czekaj z G

9.4.2012 13:11:11

Re: Obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej, będących właścicielami lokali

Jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej posiadajćy własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawo rzeczowe do tego lokalu wyodrębni ten lokal tj zamieni to ograniczone prawo rzeczowe na prawo własności do rzeczy (lokalu)i jednocześnie nie zrezygnuje z członkostwa w spółdzielni nadal pozostaje jej członkiem. Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni jest nieopłacalna dla członka z wyodrębnionym lokalem z uwagi na ponoszenie większych kosztów eksploatacji pomieszczeń wspólnych z których właściciel lokalu zmuszony jest korzystać(klatka schodowa,winda,suszarnia, strych czy inne pomieszczenia) A większe koszty eksploatacji wynikają z braku partycypacji w pożytkach jakie każda spółdzielnia mieszkaniowa posiada chociażby tylko z wynajmu pomieszczeń należących tylko i wyłącznie do całej spółdzielni.

analfabeta

9.4.2012 11:19:6

Re: Obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej, będących właścicielami lokali

czy ktoś mi może przetłumaczyć na język polski

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY