e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązkowe OC księgowej

Pytanie:

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadząc na umowę zlecenie kilku firmom księgowość musi mieć wykupione OC?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązkowe OC księgowej

9.9.2004

Art. 4 ustawy o ubezpieczeniu obowiązkowym mówi, że ubezpieczeniami obowiązkowymi są: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”; 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”; 3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”; 4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Takim odrębnym przepisem jest art. 80 ustawy o rachunkowości, który statuuje, że podmioty uprawnione do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Forma prowadzenia działalności jest nieistotna. Przesądza to paragraf 5 rozporządzenia wykonawczego w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia osób wykonujących działalność rachunkową, który mówi, że w przypadku podmiotów wykonujących działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w dniu wejścia w życie rozporządzenia, obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu 2 stycznia 2004 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ