Odliczenie podatku od systemu grzewczego

Pytanie:

Państwo M przekazali swój dom jednorodzinny córce P z możliwością zamieszkiwania w nim do końca życia. Córka P jest zameldowana oraz mieszka w innym domku jednorodzinnym. Aktualnie w domu, gdzie mieszkają państwo M, należy dokonać gruntownej przeróbki i modernizacji systemu grzewczego, tzn. wymienić piec grzewczy gazowy oraz część instalacji gazowej i ciepłowniczej. Zarówno państwo M jak i córka P pobierają emeryturę i nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej. Czy od kosztów tego przedsięwzięcia lokatorzy - państwo M albo właścicielka domu - córka P mogą sobie odliczyć w tym roku jakikolwiek podatek? Jeżeli tak, to jakie warunki muszą być muszą być spełnione? Państwo M mają stwierdzony znaczny stopień inwalidztwa, pierwszą grupę. Czy fakt ten ma jakiekolwiek znaczenie w opisanej sytuacji?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

<

p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify">Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

 

Zgodnie z tą ustawą  osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z m.in. remontem budynku mieszkalnego. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

 

Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku. W sprawie zwrotu urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu. Decyzję urząd skarbowy wydaje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji.

 

Co ważne, remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących m.in. instalacji i urządzeń grzewczych, jest zaliczana zgodnie z załącznikiem do wskazanej wyżej ustawy do robót zaliczanych do remontu budynku.

 

Na prawo do odliczenia nie ma wpływu fakt, iż osoba fizyczna ma stwierdzony znaczny stopień inwalidztwa, pierwszą grupę. Należy wskazać, iż do wniosku o zwrot należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego.

 

Warto przeczytać też:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.7.2012

  Ulga na wychowanie dziecka

  Jedną z cieszących się największym powodzeniem ulg podatkowych jest ulga przysługująca z tytułu wychowywania dziecka. Polega na odliczeniu określonej kwoty pomnożonej przez ilość dzieci. Odliczenie (...)

 • 25.1.2018

  Jaki PIT przyjdzie z ZUS?

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie informacji podatkowych PIT za 2017 r. Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2017 roku chociaż raz pobrały (...)

 • 30.12.2013

  PIT 2013. Tak zmieniły się ulgi podatkowe.

  Odliczenie za Internet zostało zlikwidowane, natomiast ulga na wychowanie dziecka została bardzo mocno ograniczona. Przywileje stracili też bogaci rodzice oraz naukowcy i artyści. Z dniem 1 stycznia (...)

 • 14.11.2012

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

  W dniu 11 listopada 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 24 października 2012 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany (...)

 • 19.3.2012

  Odliczenie podatku zapłaconego za granicą

  Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, jeżeli podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody (...)