Odliczenie wpłat na fundusz remontowy

Pytanie:

Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi remontowej funduszu remontowego wpłacanego na dwa mieszkania: jedno jest wspólną własnością, a drugie - własnością męża (spadek)? Rozliczamy się wspólnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obowiązującym do końca 2003 r., lecz na mocy przepisów przejściowych stosowanym do końca 2005 r.), podatnik może odliczyć od podatku np. wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Kwota, o którą zmniejsza się podatek, stosownie do art. 27a ust. 3 pkt 2 wskazanej ustawy, w okresie 2003-2005 wynosiła 19% poniesionych wydatków - jeśli wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - nie więcej jednak niż 5.670 zł.

Zgodnie zaś z art. 27a ust. 10 wskazanej ustawy, wysokość odliczeń od podatku wydatków na remont i modernizację dotyczy łącznie obojga małżonków z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

W ramach powyższego wspólnego limitu małżonkowie mogą odliczać wpłaty na fundusze remontowe dotyczące zarówno wspólnych mieszkań, jak i mieszkań stanowiących majątek osobisty któregoś z nich (np. nabyty w drodze spadku). Przepisy nie przewidują ograniczeń w tym zakresie. Ponadto należy zauważyć, iż w przypadku wpłat na fundusz remontowy ustawodawca nie wymaga, aby wydatki te były ponoszone na własne potrzeby mieszkaniowe, ale przesłanką skorzystania z ulgi jest sam fakt dokonania tych wpłat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.1.2019

  Odliczenie wpłat na IKZE w PIT

  Osoby, które w roku podatkowym 2018 dokonywały wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mogą odliczać poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu.

 • 9.12.2004

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu?

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to bardzo szczególne środki z punktu widzenia jego przeznaczenia. Dlatego też wszyscy należący do kręgu osób uprawnionych do korzystania z Funduszu (pracownicy (...)

 • 14.1.2015

  Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

  Spółdzielnie mieszkaniowe od zawsze posądzane są o zawyżanie opłat czynszowych. Zwykle mieszkańcy mieli zastrzeżenia do wysokości składek na fundusz remontowy, za który spółdzielnie (...)

 • 21.5.2017

  Jedna wpłata do ZUS

  Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty (...)

 • 10.3.2017

  Jeden przelew do ZUS zamiast 4

  Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przewidującej, że (...)