e-prawnik.pl Porady prawne

Odmowa podania budżetu przez zamawiającego

Pytanie:

Startujemy w wielu przetargach na usługi inżyniera kontraktu. W większości przypadków zamawiający nie podaje budżetu co prowadzi czasem do tego, że składane oferty nie mieszczą się w cenie. Znając budżet i szacując cenę nie podchodzilibyśmy w ogóle do pewnych postępowań oszczędzając czas i pieniądze na przygotowanie oferty. Pytaliśmy Zamawiających o podanie wysokości środków jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia powołując się na jawność dostępu do informacji publicznej. Przecież środki publiczne to także środki uzyskane z Funduszu Spójności lub innych źródeł finansowania UE. Zamawiający najczęściej odmawiał nie podając ani budżetu ani argumentów odmowy. Myślimy, że nie działał zgodnie z prawem, lecz nie mieliśmy podstaw aby oprotestować tę czynność. Czy zamawiający ma prawo odmowy udzielenia informacji nt środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odmowa podania budżetu przez zamawiającego

18.1.2007

Zamawiający miał prawo odmówić udzielenia informacji dotyczącej kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na realizację danego zamówienia. Nie oznacza to jednak, że kwoty te są tajne i nie są ujawniane wykonawcom w ogóle.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy-prawo zamówień publicznych bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Tym samym, zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy, środki te podlegają ujawnieniu po upływie terminu do składania ofert, ale przed otwarciem ofert. Taki zapis ma przede wszystkim na celu ochronę konkurencji oraz uzyskanie ofert odzwierciedlających rzeczywistą cenę usługi na rynku a nie formułowanie najkorzystniejszej ceny "pod zamówienie".

Nie ujawnienie budżetu zamówienia po tym terminie jest naruszeniem prawa o zamówieniach publicznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ