Odmowa udzielenia urlopu na żądanie

Pytanie:

Każdemu pracownikowi w danym roku kalendarzowym przysługują 4 dni urlopu na żądanie. Żądanie takie należy zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia tegoż urlopu. Powyższe 4 dni przysługują łącznie w całym roku kalendarzowym bez względu na ewentualne zmiany pracodawcy. Pracownicy jednej z firm już teraz zakomunikowali pracodawcy, iż skorzystają z dniem 1 maja z tego uprawnienia, jakim jest urlop na żądanie. Pracodawca akceptując plany urlopowe na rok 2007 przyjął zaproponowany przez pracowników harmonogram urlopów. Trzeba było jednak tak ustalić plan urlopów, żeby nie zabrakło pracowników w dniach funkcjonowania firmy. Dniem roboczym w firmie jest dzień 1 maja. Czy pracodawca ma prawo odmówić prawa do urlopu na żądanie, jeżeli dziś już wiadomo, że takie żądanie nastąpi ze strony pracowników? Gdy okaże się, że wszyscy pracownicy wystąpią z takim żądaniem i nie będzie miał kto pracować tego dnia (narażony zostanie interes pracodawcy)? Czy istnieje w ogóle możliwość nieudzielenia urlopu na żądanie? Jeżeli tak, to kiedy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Udzielenie urlopu w wymiarze 4 dni w roku na żądanie pracownika jest w zasadzie obowiązkiem pracodawcy. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Należy zauważyć, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony (art. 8 kp). Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego i takie ma być jego przeznaczenie. Nie może on służyć pracownikom jako swoista forma strajku. Ponadto wydaje się, że pracodawca mógłby odmówić udzielenia urlopu na żądanie, jeśli żądanie pracownika jest sprzeczne z jego obowiązkiem dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy). Naturalnie, jak wszystkie wyjątki, także i te powinny być interpretowane ściśle, pracodawcy nie wolno ich nadużywać. Naszym zdaniem w opisanej sytuacji pracodawca mógłby się powołać na ów drugi wyjątek (dobro pracodawcy) i np. odmówić udzielenia urlopu części pracowników, którzy złożyli (złożą) wniosek najpóźniej, tak by danego dnia zakład pracy uniknął zastoju.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: