Odpłatność usunięcia informacji o dłużniku z BIK

Pytanie:

Czy bank ma prawo pobierać opłaty za usunięcie informacji o dłużniku z Biura Informacji Kredytowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że kwestia pobierania opłat za wykreślenie z BIK jest kontrowersyjna. Brak jest do pobierania takich opłat podstaw ustawowych, co jeszcze nie oznacza, że są one niedopuszczalne. Najczęściej pobieranie takich opłat wynika z umów zawartych między bankami, a BIK. Bank bowiem z faktu zgłaszania określonych danych ponosi opłaty, a to czy będzie je sam pokrywał czy obciąży nimi klientów zależy często od polityki banku. Opłata taka może wynikać z regulaminu opłat i prowizji pobieranych przez bank, którą klient akceptuje podpisując umowę kredytową.

Jeśli jednak konieczność uiszczania opłaty nie wynika z regulaminu, czy też umowy zawartej między bankiem a BIK, może się pojawić kwestia zgodności z prawem pobierania takich opłat. Teoretycznie można wówczas spróbować się powołać na orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 lipca 2009 r., sygn. I OSK 1049/2008, w którym sąd orzekł, że „Administrator danych osobowych nie może uzależniać wykonania obowiązku informacyjnego określonego art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) (chodzi o zakres informacji o danej osobie przetwarzanych przez dany podmiot – przyp. red.) od wniesienia przez wnioskodawcę (z góry) opłaty na poczet kosztów przesłania pisemnej informacji na wskazany przez wnioskodawcę adres.” Skoro od wniosku o przekazanie określonych informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych nie można pobierać opłat, to można próbować przekonywać, że również od wykreślenia danych z bazy określonego podmiotu takie opłaty nie powinny być pobierane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY