Odpowiedzialność banku

Pytanie:

Jaka jest odpowiedzialność banku, prowadzącego konto firmowe spółki cywilnej, który na podstawie nieprawomocnej egzekucji komornika zajmującej to konto zablokował konto ( uniemożliwia spółce korzystanie z tego konta) oraz dokonał wymaganych przez komornika przelewów z tego konta?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w celu egzekucji z rachunku bankowego komornik przesyła zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika. Komornik jednocześnie wzywa bank, by nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności. Bank, jeżeli nie zastosuje się do wezwania komornika, będzie ponosił odpowiedzialność wobec wierzyciela.

Bank nie może badać, czy zajęcie było zgodne z prawem, czy też nie. Jeżeli otrzymał wezwanie, obowiązany jest do zastosowania się do wezwania. W związku z powyższym nie będzie on ponosił odpowiedzialności wobec dłużnika. Odpowiedzialność taka mogłaby powstać, np. gdyby komornik nie przysłał wezwania. W sytuacji, jeżeli rachunek bankowy został zajęty przez komornika, a dłużnik się nie zgadza z tym postępowaniem, powinien złożyć skargę na czynności komornika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 9.11.2004

  Tajemnica bankowa

  Dokonując czynności bankowych przekazujemy bankowi informacje dotyczące bezpośrednio naszej osoby, naszego stanu rodzinnego i majątkowego. Banki posiadające takie informacje mogą stanowić bardzo (...)

 • 14.11.2017

  Odpowiedzialność przejemcy długu wobec dłużnika w razie braku zgody wierzyciela na przejęcie długu

  Strony mogą zastrzec w umowie (np. sprzedaży nieruchomości), iż nabywca (osoba trzecia) przejmie dług sprzedawcy, który ten posiada wobec innego podmiotu (np. banku w ramach zawartej umowy (...)

 • 9.11.2004

  Elektroniczny instrument płatniczy, instrument pieniądza elektronicznego

  Ustawodawca dla uniknięcia wątpliwości w rozumieniu pojęć „elektroniczny instrument płatniczy” oraz „ instrument pieniądza elektronicznego” sam je definiuje. I tak elektroniczny (...)

 • 5.11.2004

  Rodzaje rachunków bankowych

  Ustawa prawo bankowe wskazuje, jakie rodzaje rachunków bankowych mogą być prowadzone przez banki. Pomimo, iż wszystkie typy należą do tej samej „rodziny” rachunków bankowych, różnią (...)