Odpowiedzialność karna za wytwarzanie substancji szkodliwych

Pytanie:

Mój sąsiad wytwarza substancje szkodliwe dla zdrowia. Wytwarza je na pobliskiej działce. Czy grozi mu z tego tytułu odpowiedzialność karna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Teoretycznie nie można wykluczyć odpowiedzialności karnej z art. 165 kodeksu karnego, którego brzmienie jest następujące: Art. 165. § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 

1)  powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, 

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, 

3)  powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię  albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia,   

4)  zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,

5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych,  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na

zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Ocena tego, czy zostałyby spełnione przesłanki z tego przepisu należałaby już do prokuratora oraz ewentualnie później do sądu. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY