Odpowiedzialność na podstawie umowy o dzieło

Pytanie:

Jestem tłumaczem w związku z tym zawarłem umowę o dzieło z korektorką. Uważam, iż wywiązałem się z z umowy.Natomiast korektorka zarzucam mi, że się z niej nie wywiązałem. Jak kształtuję się moja odpowiedzialność w tym przypadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ponieważ z tłumaczem (Panem) oraz korektorką została zawarta umowa o dzieło należy przyjrzeć się, w jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność wykonującego dzieło.

Zgodnie z art. 637 § 1 kodeksu cywilnego jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Natomiast wedle § 2 gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: