Odpowiedzialność pracownika

Pytanie:

Ponad pół roku temu jako handlowiec pomyliłem się - zamawiając inny typ urządzenia dla klienta. Oczywiście klient odmówił odbioru i sprzęt został na stanie w magazynie. Czy z tego tytułu pracodawca może mnie ukarać ? Jeżeli tak to w jaki sposób ? Czy może żądać zwrotu równowartości - mimo iż ten sprzęt znajduje się w magazynie ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zadane pytanie jest jednym z najczęściej zadawanych na naszych stronach. Z tego powodu została mu poświęcona porada, której celem jest dokładne omówienie przedstawionego problemu. Prosimy o zapoznanie sie z artykułem: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy, zasady ogólne

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych kodeksie pracy. Należy zauważyć, iż przesłanką odpowiedzialności materialnej pracownika jest szkoda.

Pracownik, w przypadku winy nieumyślnej, ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Powyższe oznacza, że w takim przypadku pracownik nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez pracodawcę w następstwie zaistniałej szkody korzyści.

Pod pojęciem straty należy rozumieć uszczerbek w majątku pracodawcy, przy czym porównuje się stan majątku po ze stanem majątku przed zdarzeniem wyrządzającym szkodę.

Strata polega na zmniejszeniu się aktywów wskutek utraty lub zmniejszenia wartości poszczególnych składników majątku, bądź na zwiększeniu się pasywów wskutek powstania nowych zobowiązań lub zwiększenia się istniejących zobowiązań. Ponadto, strata obejmuje również uszczerbek, który z pewnością wystąpi jako normalne następstwo zdarzenia wyrządzające szkodę.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY