Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przestępstwo

Pytanie:

W wyniku przeprowadzanej przez UKS kontroli podatku od towarów i usług, stwierdzono błąd w zaksięgowaniu faktury. Ta sama faktura została uwzględniona dwa razy z tym samym numerem. Raz na podstawie oryginału, drugi raz na podstawie fax-u przesłanego przez wystawcę na numer biura rachunkowego na prośbę księgowego. Biuro to prowadzi księgowość mojej firmy. Księgowy był upoważniony do podpisywania wszelkich dokumentów. Ponadto posiadał pełnomocnictwo do reprezentowania firmy we wszystkich sprawach dotyczących jej działalności przed wszystkimi urzędami i organami. W wyniku tego przedstawiono mi zarzuty z art.56 paragraf 2 kks w zw. z art.6 paragraf 1 i 2 kks. Podczas przesłuchania okazało się, że prowadzący je inspektor nie posiada żadnych dokumentów oprócz "doniesienia" kolegi prowadzącego kontrolę. Przesłuchanie zawieszono do momentu otrzymania niezbędnych materiałów. Nie zostało ono nigdy wznowione, ja zaś otrzymałam postanowienie o zawieszeniu od 26 grudnia 2004 roku śledztwa do czasu zakończenia kontroli. Kontrola została zakończona 3 stycznia 2006 roku. Otrzymałam kolejne postanowienie, tym razem z prokuratury o wznowieniu z dniem 10 kwietnia 2007 roku zawieszonego śledztwa. Czy za błędy popełnione przez prowadzącego księgowość, których nie byłam świadoma i o których nic nie wiedziałam to ja ponoszę odpowiedzialność karną? Wobec tego bezsensowne staje się zatrudnianie specjalistów, jeśli ja będąc dyletantem w tej dziedzinie mam odpowiadać za coś na czym zupełnie się nie znam.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 56 § 1 kks podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.  

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. 

Prowadzenie spraw podatkowych przez biuro rachunkowe nie wyłącza automatycznie odpowiedzialność za powyższe przestępstwo. Nie oznacza to, jednak, iż podatnik (w tym wypadku Pani) zawsze tę odpowiedzialność karną poniesie. Aby do tego doszło prokurator musi bowiem zostać Pani udowodniona wina, przy czym przestępstwo to musi być dokonane umyślnie. Oznacza to, że musiałby Pani podać nieprawdę świadomie lub przewidując popełnienie takiego przestępstwa – godzić się na to.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: