Odpowiedzialność za długi zmarłego małżonka

Pytanie:

Mój mąż popełnił samobójstwo. Po jego śmierci dowiedziałam sie ze ma w szesnastu bankach zaciągnięte kredyty na sumę ok 150.000 zł. Ja o niczym nie wiedziałam i żadnej umowy nie podpisywałam. Nie było także rozdzielności majątkowej. Czy banki mogą egzekwować ode mnie te pieniądze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ponieważ zmarły mąż zawarł umowy kredytu bez Pani zgody, zakres odpowiedzialności zmarłego męża oraz Pani zależy od momentu, w którym zmarły mąż zawarł umowy kredytu. W dniu 20 stycznia 2005 r. miała miejsce nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących kwestię odpowiedzialności małżonków za zobowiązania. Jeżeli umowy kredytu zawarte zostały przed dniem 20 stycznia 2005 r. wierzyciele będą mogli dochodzić swoich roszczeń z majątku odrębnego małżonka oraz z majątku wspólnego małżonków. Jeśli natomiast umowy kredytu zawarte zostały po dniu 20 stycznia 2005 r., wierzyciele będą mogli dochodzić swoich roszczeń tylko z majątku odrębnego małżonka.

Po śmierci małżonka ogół praw i obowiązków męża wszedł do masy spadkowej. Wykonania zobowiązań do których zobowiązany był małżonek wierzyciele mogą domagać się od spadkobierców. Zakres odpowiedzialności spadkobierców zależy od przyjęcia bądź nie przyjęcia spadku. W przypadku odrzucenia spadku, spadkobierca nie będzie dziedziczył po spadkodawcy i dlatego nie będzie odpowiadał za długi spadkowe spadkodawcy. Spadek można przyjąć na dwa sposoby: wprost i z dobrodziejstwem inwentarza. Odmienności odpowiedzialności za długi spadkowe w obu przypadkach omówione zostały w artykułach, które znajdują się w zasobach serwisu Co to jest przyjęcie spadku wprost? oraz Przyjęcie spadku – co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: