Odpowiedzialność za długi zmarłego męża

Pytanie:

Owdowiałam. W chwili śmierci małżonka pozostawałam w związku małżeńskim, lecz posiadałam rozdzielność majątkową małżeńską bez podziału majątku. Mamy 2-je dzieci. Czy jestem spadkobiercą? Jedyny majątek jaki posiadamy to pawilon handlowy wybudowany na gruncie dzierżawionym od Gminy, bez tytułu prawnego do gruntu. Jedyny dokument jakim dysponuję to pozwolenie na budowę pawilonu. Czy taka nieruchomość stanowi spadek? Mąż pozostawił ogromne długi u ludzi, w urzędzie skarbowym i ZUS-ie Nie znam ich wartości. Jak Ci wierzyciele będą dochodzić swych należności?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Małżonek, który ze spadkobiercą nie pozostawał w dniu jego śmierci, w ustawowej wspólności należy do kręgu jego spadkobierców. Istniejąca między małżonkami przed śmiercią spadkobiercy rozdzielność majątkowa miała jedynie ten skutek, iż przedmioty które nabywali małżonkowie wspólnie po ustaniu wspólności małżeńskiej traktowane były w kategorii współwłasności w częściach ułamkowych, a jeżeli nabywali je oddzielnie wchodziły w skład ich majątków odrębnych. Tak więc po ustaniu współwłasności małżeńskiej mamy do czynienia z dwoma majątkami odrębnymi małżonków i ich wspólnym majątkiem, który uzyskali przed dokonaniem rozdzielności. Jeżeli zmarły pozostawił długi, które przewyższają pozostawiony majątek, wtedy jedynym sposobem uniknięcia odpowiedzialności za pozostawione przez niego długi jest odrzucenie spadku przez spadkobierców w terminie 6 miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy, bądź jego przyjęcie z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, które oznacza tyle, iż spadkobierca odpowiada za długi zmarłego do wysokości pozostawionego przez niego spadku W przypadku przyjęcia prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z całego swego majątku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: