Odpowiedzialność za wypadek drogowy

Pytanie:

Kierowca wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Nie zdążył wyhamować, ponieważ jezdnia była oblodzona, powodując wypadek drogowy, w którym zginęły dwie osoby, a trzecia została ranna. Po przesłuchaniu przez prokuratora, został zwolniony do domu (zero alkoholu), posiadał wszelkie wymagane przepisami uprawnienia. Prokurator wnioskuje o wyrok za umyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Czy możliwe jest orzeczenie o nieumyślnym spowodowaniu wypadku? Czy osoba, która przeżyła (kobieta) może wystąpić z powództwa cywilnego przeciwko kierowcy o zadośćuczynienie materialne? Czy kierowca może stracić prawo jazdy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym to przestępstwo opisane w art. 177 § 2 KK. Jest to zawsze przestępstwo nieumyślne, nie można przypisać odpowiedzialności za umyślne spowodowanie wypadku drogowego. Sprawca może jedynie umyślnie naruszyć zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym (może to zrobić także nieumyślnie i nie będzie to miało wpływu dla przyjęcia odpowiedzialności za wypadek, jednakże będzie miało wpływ na wymiar kary), natomiast skutek (w tym przypadku spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu) jest zawsze spowodowany nieumyślnie (w przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z odpowiedzialnością za inne przestępstwo przeciwko życiu czy zdrowiu).

Kobieta, która doznała uszczerbku w tym wypadku może domagać się odszkodowania od kierowcy na drodze cywilnej. Ponadto może ona wystąpić do sądu w postępowaniu karnym o orzeczenie środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody i sąd jest obowiązany uwzględnić ten wniosek w razie wydania wyroku skazującego.

W przypadku skazania za przestępstwo z art. 177 § 2 KK sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju na okres od 1 roku do 10 lat (ten środek karny wymierzany jest w latach), w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W przypadku gdyby kierowca spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości (co, jak zaznaczono nie miało miejsca w tej sytuacji), pod wpływem środka odurzającego lub gdyby kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia, orzeczenie tego zakazu byłoby obligatoryjne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Łukasz

30.6.2010 19:28:32

Re: Odpowiedzialność za wypadek drogowy

Więc czy w przypadku spowodowania wypadku drogowego pod wpływem alkoholu tj. czyn z art. 177 par. 1 w zw. z art. 178 par. 1 kodeksu karnego jest równiez przestępstwem nieumyślnym ???Jeżeli dobrze sie orjętuje to nie łączy się w związek przestępstwa umyślnego z nieumyślnym


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: