Odprawa dla zwalnianego pracownika

Pytanie:

3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę upłynie w dniu 31.03.2007 r. Zwalnianemu pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Wysokość odprawy wylicza się jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie zwalnianego pracownika: płaca zasadnicza + premia uznaniowa wypłacana miesięcznie. Jak prawidłowo wyliczyć wysokość odprawy, jeśli pracownik w trakcie wypowiedzenia przebywał na zwolnieniu lekarskim? Które miesiące należy uwzględnić przy wyliczaniu odprawy XII 2006, I 2007, II 2007 czy I 2007, II 2007, III 2007? Wynagrodzenie wypłacane jest do 10 następnego miesiąca.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie napisali Państwo czy premia jest wypłacana w stałej wysokości, zakładamy jednak, że w stałej.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, zwany dalej „ekwiwalentem”, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, z pewnymi zmianami (określonymi w § 15-19 rozporządzenia).  

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Miesiącem nabycia prawa do niego jest miesiąc, w którym wygaśnie stosunek pracy, a więc marzec 2007 r. Jeśli więc zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i premia, są wypłacane w stałej wysokości, mimo iż nazywają Państwo to premią uznaniową, to należy wziąć pod uwagę oba te składniki przysługujące za marzec 2007 r. To będzie więc podstawą obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.  

Jeśli jednak premia nie jest składnikiem wynagrodzenia określonym w stałej wysokości, jej włączenie do podstawy obliczenia ekwiwalentu nastąpi inaczej.  

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w stałej wysokości, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy.

A więc zasadniczo należałoby uwzględnić premię za grudzień, styczeń i luty.  

Jednakże, jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało to wynagrodzenie (tj. premia), przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.  

Jeśli więc za czas na zwolnieniu chorobowym pracownik nie otrzymuje premii, to do podstawy wymiaru należy zaliczyć przeciętną wysokość premii za wrzesień, październik i listopad.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: