Odprawa emerytalna i rentowa

Pytanie:

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by pracownik nabył prawo do odprawy emerytalnej albo rentowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Instytucja oprawy rentowej znalazła swoje unormowanie w art. 921 k.p.

 

art. 921 k.p.

§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

 

W treści omawianego przepisu wyodrębnić można cztery przesłanki nabycia przez pracownika prawa do odprawy rentowej albo emerytalnej, które muszą wystąpić łącznie:

1)      spełnianie warunków uprawniających do nabycia renty albo emerytury,

2)      przejście na rentę albo emeryturę,

3)      ustanie stosunku pracy,

4)      związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę albo emeryturę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

  Leśnik, który wcześniej pobrał odprawę w związku z przejściem na rentę inwalidzką, po czym ponownie zatrudnił się w Lasach Państwowych, nie traci prawa do odprawy z tytułu przejścia (...)

 • Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać.

 • Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

  Świadczenia należne pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy można podzielić na składniki konieczne, czyli wynagrodzenie podstawowe (płaca zasadnicza) oraz składniki (świadczenia) dodatkowe. Różnica (...)

NA SKÓTY