Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Pytanie:

Jestem nauczycielką. Od 25 lat jestem zatrudniona na podstawie mianowania w szkole podstawowej na pełny etat na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego. Na terenie tej samej gminy pracuję dodatkowo w gimnazjum na pół etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku pedagoga. Z dniem 1 września przewidywana jest likwidacja szkoły podstawowej. Pracodawca zaproponował mi przejście do gimnazjum przy jednoczesnym zwiększeniem mojego wymiaru czasu pracy z 1/2 etatu do pełnego etatu z zachowaniem umowy na czas nieokreślony. Czy z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania z powodu likwidacji szkoły nie należy mi się odprawa? W jakiej wysokości należy mi się odprawa? Czy zwiększenie wymiaru czasu pracy w gimnazjum z 1/2 etatu do pełnego w zamian za rezygnację z odprawy jest zgodne z prawem, czy tez są to dwie odrębne kwestie? Czy musi być moja wyraźna zgoda na zwiększenia czasu pracy w gimnazjum, czy też pracodawca może mnie do tego przymusić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Kartą nauczyciela w przypadku likwidacji szkoły dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy. Ustawa nie daje w tym wypadku dyrektorowi wyboru i rozwiązanie stosunku pracy jest obligatoryjne. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu likwidacji szkoły, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Jest to uprawnienie, które przysługuje niezależnie od odmiennych zastrzeżeń stron umowy.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron. Jeżeli umowa o pracę zostania rozwiązana za porozumieniem stron przed likwidacją i bez związku z likwidacją szkoły, nauczycielowi nie przysługuje odprawa, o której mowa w poprzednim akapicie.

Przepisy nie przewidują możliwości rezygnacji z odprawy w zamian za zwiększenie wymiaru czasu pracy do pełnego etapu w innym miejscu pracy. Niedopuszczalne jest zrzeczenie się prawa do odprawy.

Pracodawca nie może zmusić pracownika zatrudnionego na umowę o prace na pół etatu na czas nieokreślony do zwiększenia wymiaru czasu pracy do pełnego etatu bez jego zgody. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na zwiększenie wymiaru czasu pracy, strony wiąże umowa w dotychczasowej formie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.9.2017

  Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • 14.1.2019

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

 • 20.2.2018

  Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 1.9.2019

  Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

  Leśnik, który wcześniej pobrał odprawę w związku z przejściem na rentę inwalidzką, po czym ponownie zatrudnił się w Lasach Państwowych, nie traci prawa do odprawy z tytułu przejścia (...)