Odroczenie terminu płatności podatku

Pytanie:

Kiedy organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku a kiedy może go rozłożyć na raty lub umorzyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z treści art. 67a Ordynacji podatkowej wynika, że ulga polegająca na odroczeniu terminu płatności stosowana jest tylko do podatku przed upływem terminu, o rozłożeniu płatności na raty może zostać zastosowana zarówno w stosunku do płatności podatku jak i zaległości podatkowej i odsetek. Natomiast umorzenie (w całości lub w części) może dotyczyć tylko zaległości podatkowej, nie można umorzyć zapłaty podatku, który nie stal się
jeszcze zaległością podatkową.
Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest niezapłacony w terminie płatności podatek. Od zaległości podatkowej naliczane są odsetki za zwłokę.
A zatem o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę można starać się dopiero po upływie terminu płatności podatku, kiedy powstanie już zaległość podatkowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: