Odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci

Pytanie:

Zmarł mąż, a z małżeństwa posiadamy dwoje nieletnich dzieci. Ze zmarłym byłam w faktycznej separacji od kilku lat. Z uzyskanych informacji wiem, iż mąż pozaciągał jakieś zobowiązania i wierzyciele domagają się spłaty. Żadnego majątku nie pozostawił, lecz tylko długi. Ja chcę odrzucić spadek po nim, jak również chciałabym to uczynić w imieniu małoletnich dzieci. W jaki sposób mogę odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci, czy wymagana jest szczególna forma takiego odrzucenia i w jakim terminie to mogę uczynić? Czy muszę występować do Sądu rodzinnego o zgodę na odrzucenia tego spadku w imieniu dzieci? Jak to się odbywa i w jakim terminie Sąd to rozpatruje? Czym mam uzasadnić to odrzucenie spadku, czy tylko tym, iż są tylko ewentualne długi spadkowe i to jest w interesie dzieci? Czy sąd może odmówić mi zgody na odrzucenie spadku w imieniu dzieci, a jeżeli tak to, jaka jest odpowiedzialność małoletnich dzieci za długi spadkowe po przyjęciu spadku i kiedy ta odpowiedzialność ustaje?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Termin złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym dany spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Zasadniczo za taki dzień należy przyjąć dzień śmierci spadkodawcy, a w Pani przypadku ewentualnie dzień otrzymania zawiadomienia o śmierci męża. W celu złożenia stosownych oświadczeń w imieniu dzieci, konieczne będzie zezwolenie sądu opiekuńczego. Musi być ono wydane przed oświadczeniem o odrzuceniu spadku, inaczej odrzucenie będzie nieważne. Sąd oprócz kwestii prawnych będzie musiał rozstrzygnąć celowość odrzucenia spadku z gospodarczego punktu widzenia, oczywiście z uwagi na dobro dziecka. Należy bowiem pamiętać, iż przyjęcie spadku przez małoletniego następuje z dobrodziejstwem inwentarza. Skoro jednak zmarły nie pozostawił żadnego majątku, nie powinno być problemu z uzyskaniem zezwolenia sądu. W postępowaniu przed sądem opiekuńczym będzie trzeba wskazać powody, dla których ma nastąpić odrzucenie spadku (długi, zasadniczo brak majątku itp.). Natomiast w samym oświadczeniu o odrzuceniu spadku nie ma potrzeby wskazywania powodów. Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć ustnie, bądź pisemnie z podpisem urzędowo poświadczonym przed notariuszem albo w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby je składającej. Więcej informacji na ten temat zawierają artykuły Odrzucenie spadku - czy nieograniczone czasowo? Jakie są jego skutki? 

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza? 

Spadkobierco, czy wiesz, według jakich zasad odpowiadasz za długi spadkowe przed przyjęciem spadku, a według jakich po jego przyjęciu?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: