Odrzucenie spadku w imieniu dzieci

Pytanie:

Kiedy może nastąpić odrzucenie spadku w imieniu dzieci?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mogą dokonywać czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka oraz wyrażać zgodę na wykonywanie takich czynności przez dziecko po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. Zatem konieczne będzie
wystąpienie z wnioskiem do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci. Sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy właściwy ze względu na zamieszkanie dziecka (art. 568 § 1 w zw. z art. 569 § 1 kpc). Zezwolenia na dokonanie przez
rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub na wyrażenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynności przez dziecko sąd opiekuńczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. W trakcie postępowania dowodowego sąd bada, czy czynność, której zezwolenie dotyczy, należy do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, czy nie narusza prawa lub zasad współżycia społecznego oraz czy jest z punktu małoletniego celowa, korzystna lub konieczna (Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek „Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające.” Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308). Postanowienie sądu opiekuńczego w tej sprawie staje się skuteczne dopiero z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone, jeżeli na podstawie zezwolenia powstały skutki prawne względem osób trzecich.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: